ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Τελευταία ανανέωση στις 17 Μαΐου 2022

Περιεχόμενα:

 1. Γενικές πληροφορίες.
 2. Ορολογία.
 3. Σκοπός.
 4. Ευθύνη Χρήστη.
 5. Αγοραστικό δικαίωμα.
 6. Δημιουργία λογαριασμού.
 7. Δημιουργία μίας παραγγελίας.
 8. Τιμές.
 9. Έξοδα αποστολής.
 10. Πληρωμή.
 11. Αποστολή.
 12. Νομικές προϋποθέσεις προϊόντων – Εγγύηση
 13. Όροι χρήσης προϊόντων.
 14. Επιστροφές και αλλαγές.
 15. Ευθύνη.
 16. Ιδιωτικότητα.
 17. Διακοπή συνδρομής-Αναστολή.
 18. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 19. Τροπολογίες.
 20. Πληροφορίες και παράπονα.
 21. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία.

 

 1. Γενικές πληροφορίες. 

Η ιστοσελίδα www.shop.evloader.com ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Parity Platform Ι.Κ.Ε. με έδρα στην οδό Γράμμου 52 στο Αμαρούσιο Αττικής,15124 στην Ελλάδα , ΑΦΜ EL997031706 και αριθμό ΓΕΜΗ 147300701000.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Τηλέφωνο: +30 210 80 53 290

E-Mail: chargers@evloader.com. 

Είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Parity Platform IKE, Γράμμου 52, 15124, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας Parity Platform και του πελάτη.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, η φόρμα παραγγελίας και η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποτελεί τη σύμβαση πώλησης μεταξύ της εταιρείας Parity Platform και του πελάτη της ιστοσελίδας κατά την πώληση των παραγγελθέντων προϊόντων.

Η Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο πελάτης αναγνωρίζει, πριν από την υποβολή μίας παραγγελίας, ότι έχει διαβάσει και έχει συμφωνήσει σε όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες και συμφωνεί να συμμορφώνεται στην παρούσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων μόνο από την παραγγελία και την αγορά στην ιστοσελίδα της Evloader.

 1. Ορολογία. 

Οι όροι και οι εκφράσεις που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις έχουν την ακόλουθη σημασία (μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ενικό ή στον πληθυντικό)

 • « Όροι και Προϋποθέσεις »: αναφέρονται στο τρέχον έγγραφο, ως οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία Parity Platform.
 • « Ιστοσελίδα ή Ιστότοπος»: αναφέρεται στην ιστοσελίδα που είναι διαθέσιμη στο shop.evloader.com
 • « Προϊόν »: αναφέρεται στα αντικείμενα που προσφέρονται για αγορά στην ιστοσελίδα.
 • «Πελάτης » (είτε « Αυτός » κ.α.): αναφέρεται σε ενήλικα ιδιώτη που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να αποκτήσει ένα ή περισσότερα Προϊόντα για τις προσωπικές του ανάγκες, για τις οποίες αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
 • « Παραγγελία »: αναφέρεται στην εντολή πώλησης από τον Πελάτη για ένα ή περισσότερα Προϊόντα κατά την χρήση της Ιστοσελίδας ή την Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • « Εμπλεκόμενοι»: αναφέρεται στον Πελάτη και στην εταιρεία Parity Platform.
 1. Σκοπός. 

Ο σκοπός αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι να καθορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πώλησης Προϊόντων που προτείνονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Parity Platform.

Ο Πελάτης παραδέχεται ότι πριν εκτελέσει μία Παραγγελία έχει διαβάσει και έχει συμφωνήσει σε όλες τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους  Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει ότι η αγορά του εν λόγω Προϊόντος(ων) δεν συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, η εν λόγω αγορά προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική του χρήση.

Ως καταναλωτής, ο Πελάτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία μπορεί να αμφισβητηθούν εάν τα Προϊόντα που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  αγοράζονται πράγματι για την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει τη νομική ικανότητα να συνάψει την παρούσα Σύμβαση.

 1. Ευθύνη Χρήστη. 

Οποιοσδήποτε επισκέπτης, χρήστης ή Πελάτης του shop.evloader.com  συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον Ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο και τους ηθικούς κανόνες, πράγμα που συνεπάγεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον Iστότοπο για τη δημοσίευση οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που είναι παράνομο, ακατάλληλο ή επιβλαβές με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Αγοραστικό δικαίωμα. 

Για να μπορεί να αγοράσει ένα Προϊόν, ο Πελάτης:

Εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Υποχρεούται να παρέχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία.

Εγγυάται ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή και αληθή.

 1. Δημιουργία λογαριασμού. 

Δεν είναι απαραίτητο ο Πελάτης να διατηρεί λογαριασμό για να κάνει μία παραγγελία.

Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό συμπληρώνοντας μία φόρμα εγγραφής.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και ακριβείς προκειμένου να προχωρήσουμε στην ακριβή αναγνώρισή του σε οποιαδήποτε περίπτωση. Οποιαδήποτε παραπλανητική ή συκοφαντική πληροφορία είναι πιθανό να οδηγήσει σε άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού του πελάτη και ακύρωση των Παραγγελιών του από την Parity Platform.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του, ο Πελάτης θα επιλέξει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο Πελάτης πρέπει να φροντίσει να μην αποκαλύψει τα στοιχεία σύνδεσής του και τον κωδικό πρόσβασής του ανά πάσα στιγμή.

Ο λογαριασμός του Πελάτη μπορεί να είναι προσβάσιμος από Αυτόν ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο κατά τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασής του. Οποιοσδήποτε χρήστης, που έχει εγγραφεί στον Ιστότοπο, θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Παραγγελία που υποβάλλεται ενώ είναι συνδεδεμένος με τα στοιχεία σύνδεσής του και τον κωδικό πρόσβασής του.

 1. Δημιουργία μίας παραγγελίας. 

Για την δημιουργία μίας παραγγελίας ο Πελάτης πρέπει να τοποθετήσει τα προϊόντα της επιλογής Του, στην ποσότητα που επιθυμεί, στο καλάθι αγορών. Το κόστος αποστολής υπολογίζεται κατά την τοποθέτηση κάθε προϊόντος.

Η τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι δεν τα κάνει κράτηση και δεν αποκλείεται να αγοραστούν από άλλον Πελάτη.

Κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο, ο Πελάτης μπορεί να προσθέσει ένα Προϊόν στο καλάθι αγορών του κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Ανά πάσα στιγμή και μέχρι την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει γνώμη, να τροποποιήσει ποσότητες ή να αφαιρέσει ένα ή περισσότερα επιλεγμένα Προϊόντα.

Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει τις αγορές του, θα του ζητηθεί να προχωρήσει στο ταμείο ως επισκέπτης ή να εγγραφεί ως χρήστης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει Διεύθυνση Χρέωσης, Διεύθυνση Αποστολής, Τρόπο Αποστολής και Τρόπο Πληρωμής.

Η τοποθέτηση της παραγγελίας ολοκληρώνεται μόνο μετά την επιλογή και επιβεβαίωση των παραπάνω. Μέσω αυτής της τοποθέτησης Παραγγελίας, ο Πελάτης εκφράζει την πρόθεσή του να αγοράσει τα Προϊόντα που αναγράφονται στο καλάθι αγορών όπως έχει επιλέξει Αυτός. Στη συνέχεια ο Πελάτης θα μεταφερθεί αυτόματα στην ιστοσελίδα πληρωμών της Viva Wallet, υπό τους όρους ασφαλείας και με ευθύνη του παρόχου πληρωμών Viva Wallet (https://travel.viva.gr/privacy-policy). 

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα προϊόντων και επιβεβαίωση από την εταιρεία Parity Platform.

Η σύμβαση πώλησης ολοκληρώνεται μόλις η Parity Platform αποδεχτεί την Παραγγελία του Πελάτη και την επιβεβαιώσει μέσω e-mail. Αυτό το e-mail χρησιμεύει ως επιβεβαίωση-παραλαβή της Παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Παραγγελίας, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Evloader για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Παραγγελία Του. Το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της Παραγγελίας (όπως λίστα με τα παραγγελθέντα Προϊόντα, τιμή, ημερομηνία παράδοσης, έξοδα αποστολής κ.λπ.).

Μόλις ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος (διαθεσιμότητα, τραπεζικές επαληθεύσεις κ.λπ.) και μόλις το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή, ο Πελάτης θα χρεωθεί το ανάλογο ποσό και θα ενημερωθεί μέσω e-mail.

Εάν είναι απαραίτητο, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διατηρούμε ή να επεξεργαζόμαστε για Αυτόν. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από εμάς να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες χωρίς χρέωση.

Η Parity Platform δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λανθασμένα προσωπικά στοιχεία που εισάγει ο Πελάτης ούτε για τις συνέπειες που σχετίζονται με τυχόν καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία παράδοσης. Ως αποτέλεσμα, όλα τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν τον Πελάτη.

 1. Τιμές. 

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ και ισχύουν για όλες τις χώρες. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του συντελεστή ΦΠΑ πριν την αποδοχή/επιβεβαίωση παραγγελίας, θα ισχύει ο νέος συντελεστής. Εάν η κάρτα του Πελάτη δεν χρεώνεται σε ευρώ αλλά σε άλλα νομίσματα, ο Πελάτης θα χρεωθεί σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας που ο εκδότης της κάρτας του προχωρά στη συναλλαγή

H Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει / τροποποιεί τις τιμές των Προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ισχύουσα τιμή της Παραγγελίας θα γνωστοποιηθεί στην περίληψη της Παραγγελίας πριν από την πληρωμή.

Η Parity Platform μπορεί να προχωρήσει, κατά την κρίση της, σε αποκλειστικές προσφορές. Τα προϊόντα που προσφέρονται εμφανίζονται ρητά ως τέτοια.

Εάν ο Πελάτης βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να χρεωθεί επιπρόσθετους φόρους, τέλη ή δασμοί, (π.χ. φόρος εισαγωγής κ.λπ.). Αυτές οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων και ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τους. Ο Πελάτης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές διατυπώσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν μπορούν να εισαχθούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία στη χώρα παράδοσης.

Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και θα υπολογιστούν μετά την τοποθέτηση κάθε προϊόντος στο καλάθι του Πελάτη κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Εάν ένα Προϊόν έχει λανθασμένη τιμή λόγω τυπογραφικού λάθους ή λάθους στις πληροφορίες τιμολόγησης που ελήφθησαν από τους προμηθευτές, αλλά η Parity Platform αποδέχεται μια παραγγελία πριν εντοπιστεί αυτό το λάθος, η Parity Platform θα στείλει ένα e-mail στον Πελάτη ρωτώντας τον εάν είναι πρόθυμος να πληρώσει τη σωστή τιμή του προϊόντος(ων) που έχει παραγγείλει. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να πληρώσει τη σωστή τιμή, η Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία αμέσως και να θεωρήσει τη σύμβαση άκυρη, χωρίς δική της ευθύνη.

 1. Έξοδα αποστολής.

Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας διανέμονται μέσω εταιρειών υπηρεσιών ταχυμεταφορών, όπως η Γενική Ταχυδρομική ή εταιρείες κανονικών μεταφορών. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη, υπολογίζονται αυτόματα κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας τα έξοδα αποστολής πρέπει να συζητηθούν με την Parity Platform Ι.Κ.Ε.

 1. Πληρωμή.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει τη συνολική τιμή του Προϊόντος(ων) και τα έξοδα αποστολής όπως ορίζονται στον Ιστότοπο και επίσης να πληρώσει ή να ζητήσει από κάποιον να πληρώσει για τους τελωνειακούς δασμούς, τον ΦΠΑ ή οποιουσδήποτε άλλους φόρους που οφείλονται στην εισαγωγή Προϊόντων στη χώρα παράδοσης, απευθείας στον αποστολέα ή τον εκτελωνιστή.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α) Με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Πελάτη κατά τη διαδικασία της on-line πληρωμής.

Η πληρωμή μέσω Viva Wallet δέχονται την χρήση καρτών Visa, MasterCard και Diners Card. Οι προπληρωμένες κάρτες γίνονται επίσης δεκτές.

Για ασφαλείς συναλλαγές μέσω Διαδικτύου συνεργαζόμαστε με τον πάροχο Viva Wallet. Κατά τη διαδικασία της on-line χρέωσης των πιστωτικών καρτών του Πελάτη, ο Πελάτης εγκαταλείπει τη θέση δικτύου του shop.evloader.com και εισέρχεται στον ασφαλή χώρο δικτύου της Viva Wallet όπου εισάγει τα δεδομένα της κάρτας Του, υπό την ασφάλεια της τράπεζας που εξέδωσε την πιστωτική του κάρτα. Μετά την επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο Πελάτης αποστέλλεται αυτόματα πίσω στην σελίδα shop.evloader.com

Η συναλλαγή δεδομένων μέσω του κέντρου πληρωμής Viva Wallet είναι ασφαλής σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer).

Η Parity Platform σε καμία στιγμή δεν έχει καμία γνώση των στοιχείων της κάρτας του Πελάτη.

Η εταιρεία καρτών μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ατόμου που κάνει την παραγγελία. Σε περίπτωση που η εταιρεία της κάρτας αρνηθεί ή δεν εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, τότε η Parity Platform δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ακόμα και μη παράδοση της παραγγελίας.

β). Με τραπεζική κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού μας.

Ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει με την πληρωμή στο λογαριασμό της Parity Platform σε τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω e – banking. Είναι απαραίτητο το όνομα του Πελάτη να είναι εμφανές στην απόδειξη της συναλλαγής.

γ). Μέσω PayPal

δ) Μέσω Google Pay

ε) Μέσω Apple Pay

Η Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα της να απαιτήσει την επιστροφή της παραγγελίας σε περίπτωση που δεν γίνει ολόκληρη η πληρωμή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και κατόπιν αιτήματος της Parity Platform, ο Πελάτης θα επιστρέψει οποιοδήποτε Προϊόν για το οποίο δεν έχει εκτελέσει την πληρωμή. Ο Πελάτης θα πληρώσει για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτό.

 1. Αποστολή. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης στη φόρμα παραγγελίας, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Μόλις ο Πελάτης παραγγείλει το Προϊόν(τα) θα του σταλεί ένα e-mail που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης ξεκινά από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια παραγγελία και περιλαμβάνει μια περίοδο 24 ωρών κατά την οποία τα Προϊόντα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποστέλλονται από την αποθήκη της Parity Platfrom.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Parity Platform δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μόνιμη ή συνεχή διαθεσιμότητα όλων των Προϊόντων στον Ιστότοπο. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Οι παραδόσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες στην σελίδα του Προϊόντος μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν τα Προϊόντα παραδίδονται στον Πελάτη στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το δελτίο παράδοσης που δόθηκε από τον μεταφορέα, με ημερομηνία και υπογραφή από τον Πελάτη κατά την παράδοση θα αποτελεί απόδειξη σχετικά με τη μεταφορά και την παράδοση.

Σε περίπτωση απουσίας του Πελάτη κατά την παράδοση, θα αφεθεί ειδοποίηση από τον μεταφορέα. Ως εκ τούτου, τα Προϊόντα μπορούν να συλλεχθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του μεταφορέα. Εάν ο Πελάτης δεν λάβει το Προϊόν(τα) εντός της περιόδου που έχει καθορίσει ο μεταφορέας, το προϊόν(τα) θα επιστραφεί στην Parity Platform. Η Parity Platform θα διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιώσει τον Πελάτη, ενώ τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Ο Πελάτης πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο και την κατάσταση των Προϊόντων κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων, ζημιών, ολικών ή μερικών απωλειών ή οποιουδήποτε προβλήματος, ο Πελάτης πρέπει να εκφράσει όλες τις επιφυλάξεις και τα παράπονα του ακόμη και να αρνηθεί το δέμα.

Ως εκ τούτου, η Parity Platform συμβουλεύει τον Πελάτη να ελέγξει την κατάσταση των Προϊόντων κατά την παράδοση και πριν υπογράψει την απόδειξη παραλαβής του δέματος.

Εάν ο Πελάτης σημειώσει οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να απορρίψει τα Προϊόντα ή θα κρατήσει χειρόγραφες, ακριβείς και χρονολογημένες αποδείξεις. Αυτές οι αποδείξεις πρέπει να επιβεβαιωθούν με συστημένη επιστολή και συστημένη απόδειξη που αποστέλλεται στον μεταφορέα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων. Ένα αντίγραφο θα αποσταλεί στην Parity Platform.

Είναι επίσης πιθανό ο Πελάτης να παραλάβει την παραγγελία του απευθείας από το γραφείο της Parity Platform και με δική Του ευθύνη, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα αποστολής, κάνοντας κλικ στο «παραλαβή από τον χώρο μας» κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

 1. Νομικές προϋποθέσεις προϊόντων – Εγγύηση

Οι πληροφορίες που δίνονται σε κάθε σελίδα προϊόντος είναι όπως παρέχονται στην Parity Platform από τους προμηθευτές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εικόνες, τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, τα Προϊόντα ελέγχονται σύμφωνα με τις περιγραφές τους από την Parity Platform πριν από την αποστολή τους. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους (φωτογραφικούς περιορισμούς και περιορισμούς πληροφορικής), τα πραγματικά Προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες που παρέχονται στον Ιστότοπο, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά χρώματος ή/και υφής.

Η Parity Platform λαμβάνει μεγάλη προσοχή κατά τη διάθεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των Προϊόντων της, ιδίως όσον αφορά στις τεχνικές περιγραφές που προέρχονται από συνεργάτες και προμηθευτές της Parity Platform και στις φωτογραφίες που απεικονίζουν τα Προϊόντα, αυτό όμως εντός των τεχνικών ορίων που υπάρχουν και με σεβασμό στα πρότυπα της αγοράς.

Σε περίπτωση μη συμφωνία οποιουδήποτε Προϊόντος που παραδίδεται στον Πελάτη, ο τελευταίος μπορεί να το επιστρέψει στην Parity Platform ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 12 «Επιστροφές και ανταλλαγές».

Ορισμένα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε εκτεταμένη εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία και η περίοδος εγγύησης αναφέρονται στη σελίδα Προϊόντων της Ιστοσελίδας και περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο του προϊόντος που παραδίδεται μαζί με το Προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, σπασίματα ή δυσλειτουργίες από μη τήρηση των προληπτικών μέτρων.

 1. Όροι χρήσης προϊόντων

Πριν από οποιαδήποτε Παραγγελία και χρήση των Προϊόντων, ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και να αναζητήσει προδιαγραφές και στοιχεία των Προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι είναι συμβατά με την ιδιωτική του χρήση. Ο Πελάτης δεσμεύεται να σέβεται τις οδηγίες χρήσης που δίνονται από τους προμηθευτές και είναι διαθέσιμες στη συσκευασία και στο εγχειρίδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος, επικοινωνήστε με την Parity Platform μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

E-Mail: chargers@evloader.com

 1. Επιστροφές και αλλαγές. 

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το Προϊόν(τα) που του παραδόθηκε μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης με αποστολή επιστροφής χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Σημειώστε ότι όλα τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Ο Πελάτης μπορεί να ανταλλάξει το Προϊόν που αγόρασε με οποιοδήποτε άλλο Προϊόν της ίδιας ή υψηλότερης τιμής βάσει διαθεσιμότητας. Εάν ο Πελάτης επιλέξει ένα Προϊόν υψηλότερης τιμής, πρέπει να πληρώσει το υπόλοιπο κόστος..

Όλα τα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν στην Parity Platform αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους συσκευασία και με τις ετικέτες τους. Η Parity Platform δεν θα δεχτεί αντικείμενα που είναι κατεστραμμένα ή λερωμένα και ενδέχεται να τα στείλει πίσω στον Πελάτη απορρίπτοντας το αίτημα για επιστροφή χρημάτων.

 1. Ευθύνη. 

Τα προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα της Ελλάδας.

Η Parity Platform  αναλαμβάνει αποκλειστικά να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νομικούς όρους της Ελλάδας. Δεν θα εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί για τη χώρα παράδοσης ή/και διαβούλευσης με τον Ιστότοπο.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα του και εναπόκειται σε Αυτόν να διερευνήσει με τις αρμόδιες τοπικές αρχές τυχόν περιορισμούς στην εισαγωγή, εξαγωγή ή χρήση των Προϊόντων.

Η Parity Platform είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πώληση και την αποστολή των Προϊόντων υπό τους όρους που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε καμία περίπτωση η Parity Platform δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για συμβουλές, συστάσεις και όρους χρήσης του προϊόντος που παρέχονται από τους Προμηθευτές στα εγχειρίδια του Προϊόντος.

Η ευθύνη της Parity Platform περιορίζεται σε άμεσες και προβλέψιμες ζημίες που προκύπτουν στον Πελάτη ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου και των Προϊόντων. Η Parity Platform δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία από τον Πελάτη ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Προϊόντων.

Η Parity Platform δεν ευθύνεται για μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του Πελάτη, σε απρόβλεπτη- αναπόφευκτη πράξη τρίτου προσώπου κατά την παράδοση των Προϊόντων, σε απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη ή εξωτερική περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η Parity Platform δεν φέρει ευθύνη για (i) περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε άλλους ιστότοπους ή πηγές Διαδικτύου προσβάσιμες μέσω συνδέσμων υπερκειμένου που έχουν εισαχθεί στον Ιστότοπο (και ειδικότερα λόγω διαφημίσεων, προϊόντων, υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας) ούτε (ii) για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε είδος που προκύπτει από την επίσκεψη σε αυτούς τους ιστότοπους.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει τα όρια του Διαδικτύου και τις μεθόδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, η Parity Platform δεν φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, για τυχόν δυσκολίες στη σύνδεση, για τυχόν διακοπές στη σύνδεση κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο ή κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και στις τεχνικές συμβατότητες του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Λόγω της παγκόσμιας φύσης του Διαδικτύου, ο Πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες δημόσιας πολιτικής που αφορούν στην συμπεριφορά των χρηστών του  Διαδικτύου και ισχύουν στη χώρα από την οποία χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

 1. Ιδιωτικότητα. 

Οποιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας www.shop.evloader.com, μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα στον ιστότοπο χωρίς να παρέχει προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία απαιτούνται μόνο για τη συνδρομή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων και για την παραγγελία ενός προϊόντος. Για τη συνδρομή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων, η οποία είναι δωρεάν, οι μόνες πληροφορίες που απαιτούνται είναι η διεύθυνση email του επισκέπτη που επιθυμεί να εγγραφεί. Οι χρήστες της υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Η Parity Platform δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία του Πελάτη σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν ο Πελάτης έχει δώσει την άδεια να το κάνει.

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τον Πελάτη και σχετίζονται με αυτόν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και αποστολή της παραγγελίας του, την έκδοση τιμολογίου και τη σύνταξη συμφωνιών εγγύησης, κατά περίπτωση τα στοιχεία μπορεί να ζητηθούν προς όφελος ερωτηματολογίων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται σε δικαστικές διοικητικές αρχές.

Όταν οι Πελάτες δημιουργούν ή συμβουλεύονται τους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα λαμβάνουν από την Parity Platform ή/και συνεργάτες, εμπορικές ή προωθητικές προσφορές μέσω e-mail. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο, να μην λάβει τέτοιες προσφορές, θα ακυρώσει ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή του είτε κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στα e-mail είτε τροποποιώντας τα στοιχεία του στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό.

Η Parity Platformy θα αποθηκεύει το περιεχόμενο κάθε σύμβασης και θα στέλνει στον Πελάτη τα στοιχεία της παραγγελίας Του καθώς και τους γενικούς όρους μέσω e-mail. Ο Πελάτης μπορεί να βρίσκει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόσφατες παραγγελίες βρίσκονται στον λογαριασμό του Πελάτη.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «cookies», δηλαδή τμήματα πληροφοριών που ενδέχεται να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αλλά μπορούν να απλοποιήσουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της γλώσσας του χρήστη, έτσι ώστε στην επόμενη επίσκεψή του ο χρήστης να καταλήγει αυτόματα με πληροφορίες στη μητρική του γλώσσα. Η χρήση cookies είναι γενικά αποδεκτή και σχεδόν όλοι οι σημαντικοί ιστότοποι τα χρησιμοποιούν.

Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί η Parity Platform να τοποθετεί αυτόματα cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του έτσι ώστε αυτά τα cookies να απορρίπτονται αυτόματα ή να μπορεί να ενημερωθεί για μια τέτοια τοποθέτηση. Ο Πελάτης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι εάν απορρίψει τα cookies, ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να είναι λιγότερο προσβάσιμα.

Ο Πελάτης μπορεί να αποτρέψει την καταχώριση cookies διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής του.

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται αναλυτικά εργαλεία, τα οποία παρακολουθούν τη δραστηριότητα του Χρήστη και δημιουργούν ανώνυμα προφίλ χρηστών.

 1. Διακοπή συνδρομής-Αναστολή. 

Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει τη συνδρομή του στην Ιστοσελίδα και να κλείσει τον λογαριασμό του ως μέλος. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης θα απευθύνει το αίτημα τερματισμού του στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης από τον Πελάτη σε οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα σε περίπτωση σχετική με πληρωμή, η Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στον Ιστότοπο ή σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που προσφέρει η Parity Platform, ή ακόμη και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη του ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας. Η Parity Platform διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε Παραγγελία από Πελάτη με τον οποίο υπάρχει προϋπάρχουσα διαφωνία οποιουδήποτε είδους.

 1. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Όλα τα στοιχεία στον Ιστότοπο, π.χ. εικόνες, ήχος, γραπτά, κινούμενα σχέδια, εικονική ταυτότητα, βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων, λογισμικό και άλλες υποκείμενες τεχνολογίες προστατεύονται από το ελληνικό δίκαιο, Ε.Ε. και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων, επωνυμίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Όλα τα παραπάνω παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Parity Platform.

Το εμπορικό σήμα της Parity Platform, καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα, εικονιστικά ή άλλα, και γενικότερα όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, απεικονίσεις, εικόνες και λογότυπα που περιλαμβάνονται στα Προϊόντα, τα αξεσουάρ ή τις συσκευασίες τους, εγγεγραμμένα ή μη, αποτελούν και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Parity Platform, με εξαίρεση τα γραφικά, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα των προμηθευτών των Προϊόντων που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

Οποιαδήποτε πλήρης ή μερική αναπαράσταση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, παραμόρφωση, του συνόλου ή μέρους του Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του, με οποιαδήποτε διαδικασία και με οποιοδήποτε μέσο, ​​χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια της Parity Platform απαγορεύεται αυστηρά.

 1. Τροπολογίες.

H Parity Platform μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Ο Πελάτης θα υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή που δίνει μια παραγγελία. Η Parity Platform ενθαρρύνει τους Πελάτες να επισκέπτονται περιοδικά αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν ότι τους γνωρίζουν πλήρως.

 1. Πληροφορίες και Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποια παραγγελία ή για παράπονα ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση:

E-Mail: chargers@evloader.com

 1. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία.

Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αγορές μέσω του www.shop.evloader.com  διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο (δίκαιο της ΕΕ) και υπόκεινται στην αρμόδια αρχή των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.